2008 GaleriNEV

7 mart  – 5 nisan 2008

Ankara ve İstanbul dışında Belçika, Almanya, İngiltere, Hırvatistan, Macaristan, Slovenia ve İtalya’da muhtelif gurup sergilerine katılan Erdoğmuş, Galeri Nev’de sergisi ile birlikte yayımlanan katalogda yer alan metinde Ahu Antmen : “ Tayfun Erdoğmuş’un sanatındaki görsel dil, bu coğrafyaya özgü görsel geçmişin biçimsel yankıları kadar, geçmişe ve geleneğe içerden ve dışardan bakan sorgulayıcı bir gözün varlığıyla şekilleniyor. Yazının kutsal sayılması, sözün imgeye dönüşmesi, metnin, tanrısal inancın soyut göstergesi olarak okunması…Erdoğmuş’un resimlerinin sanki kutsal bir metin gizliyormuş izlenimi veren ‘doğal’ bir alfabeyle –çiçekle ve yaprakla- yazdığı resimlerde, şimdiki zamanda, burada, bu topraklarda yaşanan tarihsel süreç ve kimlik arayışlarından sonra, yabancılaştığımız bir sanat olarak kaligrafinin görüntüsüne, anlamına ve etkisine dair güçlü bir yorum var…” diyor.